1
ఉద్దిపప్పు ఆవాలు-Cucumber Mustard
Small Packet
Rs.5
2
జీడిపప్పు-cashew nut
Small Pack
Rs.5
3
ధనియాలు-coriander
Small Pack
Rs.5
4
టేస్టింగ్ సాల్ట్-tasting salt   Mustard
Small Packet
Rs.5
5
జిలకర  -jilakara nut
Small Pack
Rs.5
6
పట్టా లవంగాలు-patta cloveser
Small Pack
Rs.5
7
మిరియాలు జీలకర-pepper cuminustard
Small Packet
Rs.5
8
లవంగాలు-cloves nut
Small Pack
Rs.5
9
సాంబ్రాణి-sambranier
Small Pack
Rs.5
10
ఎండు ద్రాక్ష-raisins Mustard
Small Packet
Rs.5
11
గంధం బిల్లలు-sandalwood flakes nut
Small Pack
Rs.5
12
యాలకలు-yamser
Small Pack
Rs.5
13
ఇడ్లీ సోడా-idli sodaMustard
Small Packet
Rs.5
14
మిరియాలు-pepper nut
Small Pack
Rs.5
15
సోంపు-aniceer
Small Pack
Rs.5
16
పట్టా-pattaer
Small Pack
Rs.5
17
గరం మసాలా-garam masalaer
Small Pack
Rs.5
18
వాము-vamuer
Small Pack
Rs.5